Abdurrahman ZEYNAL

Tarih boyunca kavimler kapısı olmuş bir coğrafyadır "Doğu ve Güney Doğu Anadolu". Kimler g...
Türkiye'de seçimler zaman zaman kırılma anlarıyla ortaya çıkmıştı. Bu seçimde böyle oldu.
19. yüzyıl Türk milleti için uzun, acılı, çileli, gözyaşı dolu bir asır olmuştur.1829 Osmanlı- Rus s...
Söze nasıl başlayacağım. Pek bilemiyorum. Ancak bir yerlerden başlamak gerekir diye düşünüyorum.
Ey insanlar, ey dünyalılar suçlu bulundu...
İkinci Dünya savaşı sonucunda "Yalta'da" paylaşılan dünya, 1989 yılına kadar ABD ve S...
"Allahu Ekber Dağlarında" askerlerimiz Ruslarla savaşırken bir tarafta soğuk, beri taraf...
Daphan ovası buz kesmiş, yağan kar metreyi aşmıştı. Ovanın batı ucunda Çay (Ergamansur), doğu ucunda...
Talih zebun, düşman kavi ve dostun olmadığı yıllardı.
Çocukluğumda ne olacaksın diye sorarlardı. Ne olacaksın?
137 yıl önce 9 Kasım sabahı Ezanlarla Uyanan Dadaşlar, Müslüman Türkler, yediden yetmişe Tabyaların...
2004 yılından beri bende bir tutku olarak gelişen "tabyalar" sevgisi 93 harbinin olduğu bu...
100 yıl önce Dünyada yükselen devletler, İngiltere, Fransa, Almanya, problemli olanlar Osmanlı Devl...
1983 yılı ABD 2000'li yılarda dünyanın alacağı nostaljik haritayı yayınladı.Buna göre;
ABD başkanı Turuman 1947 yılında kominizim tehlikesine karşı Türkiye ve Yunanistan'a, 400 milyo...
"Kerbela olayı" ile başlayan günümüze kadar taşınan ve hatta "İran-Irak savaşlarının...
Dünya tarihi, Sümerler, Babilliler, Elamlılar, Keldanililer, Asuriler, İranlılar, Araplar, Selçuklul...

Sayfalar

Abdurrahman ZEYNAL beslemesine abone olun.