İdris Doğan

Makamlar, rütbeler, mansıplar köşe kapma oyununun bir aracı haline geldi mi, hak ve adalet duygusu ç...
Makamlar, rütbeler, mansıplar köşe kapma oyunun bir aracı haline geldi mi, hak ve adalet duygusu çek...
Babamın vefatı sonrası taziyede bulunan hısım akraba, eş dost herkesten Allah razı olsun.
Allah’a yakınlaşma yoludur kurban veya şöyle söylemek daha doğru olur sanırım. Kurban, kulluğun hazz...
Bir önceki yazıma, “Aziz Hemşehrim Davutoğlu” diye başlamış, Cumhurbaşkanlığı seçimine dair fikir ve...
İki yıl önce, Zafer Haftası Kutlamalarının, hakkın teslimi adına, behemehal Akşehir’den başlamasının...
Kadir gecesini idrak edeceğimiz, Ramazan’ın son on günündeyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret olan zam...
Ramazandan birkaç gün önce, İki ayrı kişi aynı şeylerden dem vurdu. Bunlar oruç tutacak olan insanla...
Furkan, hakkı batıldan ayıran demektir. Epey vakittir, masamın üstünde.
Ne büyük bir acıdır bu! Hayır, ne büyük bir ıstırap! Facianın kendisi başlı başına bir imtihan…
İnsanı yaratıp sonra ona can vererek hayat bahşeden Yüce Yaratıcı, göklerde ne var, yerde ne varsa;...
İdris Doğan beslemesine abone olun.